مدرن
۱۴
اردیبهشت

قیمت کابینت آشپزخانه

قیمت کابینت آشپزخانه

قیمت کابینت آشپزخانه و معرفی تولید کننده بی واسطه با عکس و نمونه کار

محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه

نحوه محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه بر مبنای متر طول می باشد .
شما به عنوان یک خریدار مطالب بسیاری را باید دقت نمایید تا در هنگام خرید سرتان کلاه نرود و با میزان هزینه پرداختی بهترین خدمات را دریافت نمایید .
شرکت ماچوب با مشاوره رایگان شما را در این مهم یاری می دهد .

قوانین اتحادیه کابینت سازان

نحوه محاسبه قیمت اولین قدم برای آشنایی با قوانین اتحادیه کابینت سازان است .
اگر شما تا کنون قصد گرفتن قیمت کابینت آشپزخانه را داشته اید مطمئنا قانون ۶۰٪ و ۴۰ ٪ به گوش شما خورده است .
برای محاسبه قیمت کابینت ارتفاع و عمق کابینت را ثابت در نظر گرفته و به صورت طولی هر نوع از کابینت ها را متر می نمایید .
۶۰٪ از قیمت کل کار مربوط به کابینت زمینی و ۴۰٪ مربوط به کابینت دیواری ارتفاع ۷۰ سانتی متر می باشد .

قانون کلی

این یک قانون کلی و اولیه برای محاسبه قیمت کابینت می باشد .
اما برای محاسبه جزئیات کار می بایست دقیق تر شد .
معمولا طرح یک واحد  آشپزخانه در یک کابینت زمینی و دیواری استاندارد خلاصه نمی شود . مثلا ممکن است طرح شما دارای کابینت کمدی ، اپن و …  باشد .

پس راه حل چیست ؟

اتحادیه برای حل این مشکل برای انواع حالت های کابینت ضرایبی را در نظر گرفته است

کابینت زمینی

ارتفاع با پایه و صفحه ۹۰ سانتی متر و عمق بدنه ۵۵ سانتی متر و عمق استاندارد صفحه ۶۰ سانتی متر است .
ضریب محاسبه قیمت کابینت زمینی با این ارتفاع و عمق استاندارد۶۰٪ قیمت کل کابینت می باشد .

کابینت دیواری ۷۰

ارتفاع استاندارد برابر با ۷۰ سانتی متروعمق استاندارد بدنه ۳۰ سانتی متر می باشد .
ضریب محاسبه قیمت کابینت  دیواری ۷۰ برابر ۴۰٪ قیمت کل کابینت می باشد .

کابینت دیواری ۹۰

ارتفاع استاندارد آن ۹۰ سانتی متر می باشد ، عمق استاندارد بدنه ۳۰ سانتی متر است .
ضریب محاسبه قیمت کابینت دیواری ۹۰  همانند کابینت زمینی برابر با ۶۰٪ قیمت کل کابینت می باشد .

کابینت کمدی

معمولا ارتفاع این نوع کابینت ها حدود ۲۲۰ سانتی متروعمق آن حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر می باشد .
طبق قوانین اتحادیه کابینت سازان ضریب محاسبه ۱۸۰٪ قیمت کل کابینت می باشد .

کابینت نیمه کمدی

معمولا ارتفاع این نوع کابینت ها از ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر است وعمق آن حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر می باشد .
طبق قوانین اتحادیه کابینت سازان ضریب محاسبه ۱۲۰٪ قیمت کل کابینت می باشد .

کابینت اپن یا جزیره

ارتفاع استاندارد این نوع کابینت ها مانند کابینت زمینی ۹۰ سانتی متر است . عمق استاندارد بدنه ۵۰ سانتی متر و صفحه ۶۰ سانتی متر است .طبق قوانین اتحادیه کابینت سازان ضریب محاسبه کابینت جزیره ۹۰٪ قیمت کل کابینت می باشد .