کابینت کلاسیک,کابینت ممبران,کابینت اشپزخانه,قیمت کابینت ممبران,کابینت لمی گلس,کابینت ترک
۱۴
اردیبهشت

کورین ال جی

کورین الجی (LG) – رنگ ها و طرح ها

در این بخش طرح ها و رنگ های کورین الجی عرضه شده است. شما برای انتخاب صفحه کورین باید کد اعلام شده در زیر هر طرح را به ما اعلام نمایید.

لازم به ذکر است با کلیک بر روی هر تصویر، نمونه اجرا شده ی آن طرح باز شده تا شما بهتر بتوانید هر کدام از طرح ها را درک کنید و ببینید این محصول بر روی کانتر، کابینت و … به شکل اجرا خواهد شد.

کورین ال جی (کورین های مکس) کلاسیک

 

کورین ال جی کدAlpine-White-S028 کورین ال جی کدAlmond-S002 کورین ال جی کدAlmond-Pearl-G008 کورین الجی کدAllspice-Quartz کورین ال جی کدWinter-White
کورین ال جی کدBellany-GT933 کورین ال جی کدBanana-S026 کورین ال جی کدBamboo-Leaf-G122 کورین ال جی کدArctic-White-S006 کورین ال جی کدArctic-Granite-G034
کورین ال جی کدCloud-W002 کورین ال جی کدBlack-S022 کورین ال جی کدBlack-Pearl-G010 کورین ال جی کدBlack-Granite-G031 کورین ال جی کدBirch-Bark-G514R
کورین ال جی کدCream-S009 کورین ال جی کدCoswal-G125 کورین ال جی کدConcrete-Gray-S103 کورین ال جی کدCoffee-Brown-S100 کورین ال جی کدCoconut
کورین ال جی کدGeyser-L014 کورین ال جی کدFiery-Red-S025 کورین ال جی کدEgg-White-GT910 کورین ال جی کدDesert-Sand-G001 کورین ال جی کدCrystal-Beige-G101
کورین ال جی کدHarvest-GT908 کورین ال جی کدGray-S005 کورین ال جی کدGray-Granite کورین ال جی کدGraphite-Granite-G103 کورین ال جی کدGhost-White-ST907
کورین ال جی کدKamet-L017 کورین ال جی کدKala-Chana کورین ال جی کدIvory-White-S029 کورین ال جی کدIce-Queen-W001 کورین ال جی کدHazelnut-Shell-GT934
کورین ال جی کدMarron کورین ال جی کدMaple-Meadow-G121 کورین ال جی کدMacchiato-G111 کورین ال جی کدLuster-L016 کورین ال جی کدLentil
کورین ال جی کدMidnight-Pearl-G015 کورین ال جی کدMesa-Granite-G073 کورین ال جی کدMerino-GT914 کورین ال جی کدMaui-Quartz-G223R کورین ال جی کدMarta-Gray-S207
کورین ال جی کدMoonscape-Quartz-G058 کورین ال جی کدMoon-Haze-G11 کورین ال جی کدMoondust-G160 کورین ال جی کدMocha-Granite-G074 کورین ال جی کدMist-Gray-ST908
کورین ال جی کدSea-Oat-Quartz-G038 کورین ال جی کدPopulus-GT949 کورین ال جی کدOpal-S302 کورین ال جی کدNordic-White-S214 کورین ال جی کدNoble-Cane
کورین ال جی کدSugar-Maple-NR-G710 کورین ال جی کدStorm-Granite-G602 کورین ال جی کدSteel-Gray-S209 کورین ال جی کدSonoran-Granite-G075 کورین ال جی کدShadow-Queen
کورین ال جی کدTundra-Quartz-G065 کورین ال جی کدTrail-Gray-GT912 کورین ال جی کدToffee-Brown-S104 کورین ال جی کدAnnato_Granite کورین ال جی کدArmadillo
کورین ال جی کدVintage-Chic کورین ال جی کدVenetian-Sand-G042 کورین ال جی کدVanilla-Sugar-GT913 کورین ال جی کدUmber-Granite-G605 کورین ال جی کدTusk
کورین ال جی کدHorse-Chestnut-NR-G712 کورین ال جی کدTapioca-Pearl-G050 کورین ال جی کدWhite-Quartz-G004 کورین ال جی کدWhite-Granite-G005 کورین ال جی کدWallowa-G157