• شماره تماس: 09122363924
 • ایمیل: info@optilan.ir
 • ساعت کاری: 08:00-17:00

پیشنهاد ما

کابینت رنگ پلیشی انزو

متری 3800000 تومان

 • یک متر کابینت زمینی با عمق ۵۵ سانتی متر
 • یک متر کابینت هوایی با ارتفاع ۷۰ سانتی متر
 • متریال بدنه ها سفید صابونی ترک
 • متریال درب ها ام دب اف خام ۲۵ میل
 • متریال رنگ پلی یورتان ترک
 • لولا آرام بند بلوم
 • ریل آرام بند بلوم
 • صفحه معمولی ۵ سانتی
 • طراحی ۳ بعدی رایگان

کل فاکتور ۱۵ درصد هزینه حمل و نصب اضافه میشود

هزینه تاج.لب چراغ.ستون.سرستون.کاورهود جداگانه حساب میشود.

کابینت ممبران کلاسیک شرکتی

متری 2200000 تومان

 • یک متر کابینت زمینی با عمق ۵۵ سانتی متر
 • یک متر کابینت هوایی با ارتفاع ۷۰ سانتی متر
 • متریال بدنه ها سفید صابونی آرین سینا
 • متریال درب ها ام دی اف خام خارجی با روکش ضد آب
 • لولا آرام بند فانتونی
 • ریل آرام بند فانتونی
 • صفحه معمولی ۵ سانتی
 • طراحی ۳ بعدی رایگان

کل فاکتور ۱۰ درصد هزینه حمل و نصب اضافه میشود.

هزینه تاج.لب چراغ.ستون.سرستون.کاورهود جداگانه حساب میشود.

کابینت هایگلاس AGT ترک

متری 1800000 تومان

 • یک متر کابینت زمینی با عمق ۵۵ سانتی متر
 • یک متر کابینت هوایی با ارتفاع ۷۰ سانتی متر
 • متریال بدنه ها سفید صابونی آرین سینا
 • متریال درب ها رنگی هایگلاس AGT
 • لولا آرام بند فانتونی
 • ریل آرام بند فانتونی
 • صفحه معمولی ۵ سانتی
 • طراحی ۳ بعدی رایگان

کل فاکتور ۱۰ درصد هزینه حمل و نصب اضافه میشود

کابینت تمام ام دی اف طرح ترک

متری 1100000 تومان

 • یک متر کابینت زمینی با عمق ۵۵ سانتی متر
 • یک متر کابینت هوایی با ارتفاع ۷۰ سانتی متر
 • متریال بدنه ها سفید صابونی آرین سینا
 • متریال درب ها رنگی شرکت ایزوفام
 • لولا آرام بند معمولی
 • ریل معمولی ساچمه ای
 • صفحه معمولی ۳ سانتی
 • طراحی ۳ بعدی رایگان

کل فاکتور ۱۰ درصد هزینه حمل و نصب اضافه میشود

تست

150

 • تست
 • تست

تست

150

 • تست
 • تست

تست

150

 • تست
 • تست

تست

150

 • تست
 • تست